Iné škody a špeciálne činnosti

Kontaktujte nás

Ing. Richard Balciar projektový manažér

richard.balciar@sanac.sk
+421 914 333 776

Ing. Juraj Popluhár projektový manažér

juraj.popluhar@sanac.sk
+421 914 333 703

Odporúčajú nás

Spoločnosť Sanac s.r.o. nám doporučil odhadca škody zo zahraničnej poisťovne. Obhliadka aj cenová ponuka nám bola zaslaná v krátkom časovom horizonte, priamo konateľom spoločnosti Michalom Strakom. Koordinácia prác pod jeho  vedením bola profesionálna a výrazne prispela k rýchlemu dokončeniu prác.

Daniela Dudrová Sales Manager

Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu spoločnosti Sanac sa mohli obyvatelia bytového domu v krátkom čase po požiari vrátiť do svojich domovov. Na základe našich skúseností by sme záujemcom o sanačné práce doporučili spoločnosť SANAC, s.r.o.

Ing. Martin Kanis konateľ

So sanačnými prácami odvedenými v našom podniku sme boli nadmieru spokojní. Technologické, materiálne ako aj personálne zastrešenie sanačných prác spoločnosťou Sanac je na veľmi vysokej úrovni, preto môžeme danú firmu kedykoľvek odporučiť.

Gabriela Lukáčová finančný manažér

Zabezpečujeme kompletné rekonštrukčné práce.

SANAC Vám odborne vyčistí vzduchotechniku, stroje, inštalácie, elektroniku a mnoho ďalšieho. Za pomoci najnovších technických prostriedkov a sanačných metód vyhovieme aj Vašim najnáročnejším požiadavkám.

Škody spôsobené farbou, koróziou, nánosy prachu a nečistôt, úniky rôznych kvapalín, látok a mazív. Všetky uvedené prípady vieme vyriešiť.

 • Profesionálne odstraňovanie plesní

  Hlavne vo vlhkých priestoroch nastáva problém, kedy steny ale aj rôzne ďalšie časti budovy, alebo jej vybavenia sú napadnuté plesňami. Pokiaľ sa neodstránia úplne a hlavne príčina ich výskytu, problém sa bude opakovať. Preto pristupujeme k odstráneniu plesní komplexne a dôkladne, aby ich odstránenie bolo dlhodobé. Plesne treba odstrániť poriadne, inak sa vrátia. Máme široké skúsenosti z rôznych povrchov aj priestorov, tak aby sme vedeli profesionálne zvládnuť aj tie najťažšie dostupné miesta a rozsahy plesní.

 • Dezinfekcia po rôznych (aj biologických) odpadoch

  Poskytujeme profesionálne čistenie a dezinfekciu rôznych povrchov a priestorov po rôznych typoch odpadov vrátane biologických. Kontaminovanú oblasť vieme zabezpečiť, dať do pôvodného stavu a všetky odpady zlikvidovať podľa platnej legislatívy. Zabezpečujeme aj dezinfekciu a sanáciu v priestoroch po ľudských pozostatkoch. Realizujeme kompletné práce, ktoré zahŕňajú všetky potrebné náležitosti.

 • Technické čistenia v prevádzkach rôzneho typu

  Zaschnuté hrubé vrstvy farby, mazív, iných nečistôt na strojoch, alebo rôznych povrchoch už nemusia byť neriešiteľným problémom. Pomocou technológie čistenia ľadovou drťou a ďalšími technologickými postupmi, vieme efektívne odstrániť aj riadne znečistené miesta.

 • Záchrana dokumentov a dát

  Knihy a iné listiny môžu byť značne poškodené po namočení vodou, alebo pri zadymení pri požiari. Rýchla a včasná sanácia listín môže značne eliminovať stupeň ich poškodenia alebo dokonca vrátiť dokumenty a dáta až do pôvodného stavu. Či už sa jedná o metódu sublimácie alebo ďalšie odborné metódy, náš vyškolený tím technikov si vie poradiť aj s takýmito úlohami.

 • Sanácia elektroniky a strojov

  Sanácia škodových udalostí môže výrazne zasiahnuť prevádzku a preto je dôležité dať veci do pôvodného stavu čo najskôr. Preto vykonávame sanačné práce precízne, ale aj rýchlo, aby sa veci vrátili naspäť do pôvodných koľají. Profesionalita a skúsenosti Spoločnosti SANAC pomôžu rýchlo vrátiť prevádzku späť do chodu. SANAC má skúsenosti takmer zo všetkých odvetví priemyslu. V prípade škodovej udalosti zákazník nestráca peniaze a čas dôsledkom druhotných škôd. Profesionalita a práca vykonaná v súlade s medzinárodnými štandardmi. Spolupráca s odhadcami škôd a poisťovňami.

 • Odstraňovanie následkov poistných udalostí

  Po sanácii ako nové. Ako generálny dodávateľ ponúkame komplexné riešenie pre obnovovacie práce, ktoré zastrešíme na kľúč od A do Z. Zabezpečujeme komplexné rekonštrukčné práce. Máme vlastný tím pracovníkov, takže nie sme závislí od subdodávateľov a všetky práce vieme tak – dať preč robiť rýchlo a kvalitne. Množstvo realizovaných sanácií menšieho aj väčšieho rozsahu prinieslo do nášho tímu veľké skúsenosti, takže aj Vašu rekonštrukciu zvládneme rýchlo a hlavne precízne.

 • Obnovovacie a rekonštrukčné práce

  Ako generálny dodávateľ ponúkame kompletné riešenie pre obnovovacie práce. Odpraceme poškodený inventár a následne vykonáme zodpovedajúce sanačné práce až po kompletnú rekonštrukciu od A do Z na kľúč. Vykonáme za Vás obnovu elektroinštalácie a taktiež vodoinštalácie. Zabezpečíme kompletne všetky rekonštrukčné, murárske a maliarske práce.

 • Zaistenie prevádzky bez prerušenia činnosti

  Veľmi si uvedomujeme dôležitosť čo najskoršieho návratu poškodeného miesta späť do plnohodnotného využívania. Preto jednáme s čo najväčším dôrazom na efektívne využitie miesta a rýchlosť sanačných prác. Zaberieme len nevyhnutné miesto a ďalšie časti prevádzky je možné aj naďalej využívať, ak neboli zasiahnuté pri škodovej udalosti Ako generálny dodávateľ ponúkame kompletné riešenie pre obnovovacie práce. Odpraceme poškodený inventár a následne vykonáme zodpovedajúce sanačné práce až po kompletnú rekonštrukciu na kľúč od A do Z.

 • Krízový manažment

  Krízový manažment SANAC Vám vypracuje: Odbornú a profesionálnu analýzu škôd a poradenstvo. Profesionálny projekt do 48 hodín. Zafixuje škody proti ich ďalšiemu rozširovaniu vďaka prvotným opatreniam. Odstráni škody od A do Z. Zabezpečujeme kompletné rekonštrukčné práce.