logo Harmonia s obrázokm podávania si rúk

Domov sociálnych služieb Harmónia

Sanačné a rekonštrukčné práce boli prevedené rýchlym a profesionálnym prístupom. Zamestnanci firmy boli ústretoví a ohľaduplní, nakoľko pracovali v podmienkach, ktoré sú špecifické pre domovy sociálnych služieb.

Ing. Mária Dunajová
Riaditeľka zariadenia

logo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Okresný súd Považská Bystrica

S vykonanými prácami bol objednávateľ Okresný súd Považská Bystrica veľmi spokojný a spoločnosť SANAC, s. r. o. odporúčame každému, kto potrebuje odborný zásah riešenia následkov požiaru.

JUDr. Milena Záhradová
Riaditeľka správy súdu

červené logo Aupark

Aupark, a.s. / Rodamco Central Europe B.V., Bratislava

Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu firmy SANAC, s. r. o. prebiehala obnova po požiari plynulo a bez obmedzení v prevádzke obchodného centra, Zamestnanci spoločnosti SANAC, s. r. o. dokázali práce organizovať a vykonávať nanajvýš profesionálne a odborne. Na základe horeuvedených skutočností môžem firmu SANAC, s. r. o. kedykoľvek ďalej odporučiť.

Michal Antal
Property Maintenance, Purchasing & Sustainability Manager

logo ETP management budov

EPT Management budov, s. r. o., Bratislava

S vykonanými prácami potrebnými na odstránenie grafitov odvedenými na hore uvedenom bytovom dome sme boli spokojní. Technologické, ako aj personálne zastrešenie prác spoločnosťou SANAC, s. r. o. je na veľmi vysokej úrovni, preto môžeme danú firmu kedykoľvek odporučiť.

Ing. Ján Dopjera
Manažér úseku správy nehnuteľností

logo HomePro SK

HomePro Správcovská, s. r. o., Bratislava

Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu spoločnosti SANAC, s. r. o. sa mohli obyvatelia bytového domu v krátkom čase po požiari vrátiť do svojich domovov. Na základe našich skúseností by sme záujemcom o sanačné práce odporučili spoločnosť SANAC, s. r. o..

Ing. Martin Kanis
Konateľ

logo REL project development

RE project development, s. r. o., Bratislava

Spoločnosť SANAC, s. r. o. nám odporučil odhadca škody zo zahraničnej poisťovne. Obhliadka aj cenová ponuka nám bola zaslaná v krátkom časovom horizonte, priamo konateľom spoločnosti Michalom Strakom. Koordinácia prác pod jeho  vedením bola profesionálna a výrazne prispela k rýchlemu dokončeniu prác.

Daniela Dudrová
Sales Manager

Logo Dometic

Dometic Slovakia, s. r. o., Fiľakovo

So sanačnými prácami odvedenými v našom podniku sme boli nadmieru spokojní. Technologické, materiálne ako aj personálne zastrešenie sanačných prác spoločnosťou SANAC, s. r. o. je na veľmi vysokej úrovni, preto môžeme danú firmu kedykoľvek odporučiť.

Gabriela Lukáčová
Finančný manažér

malé logo Horizont rezort

Horizont Resort**** TATRA TRADING INTERNATIONAL, s. r. o., Stará Lesná

Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu spoločnosti SANAC, s. r. o. mohli plynulo a bezodkladne postupovať rekonštrukčné práce, vďaka čomu sa zminimalizovala doba prerušenia prevádzky.

Peter Korenko
Technický riaditeľ

stiahnuť

L-Byty, s. r. o. , BRATISLAVA

„S kvalitou prác sme boli mimoriadne spokojní, rovnaka ako aj s ústretovým a aktívnym prístupom zamestnancov spoločnosti a ich schopnosťou poradiť si počas prác.
Výberom zhotoviteľa opravy domu po požiari sa potvrdila správnosť výberu. Na základe našich skúseností môžeme spoločnosť SANAC, s. r. o. odporučiť ako spolahlivého partnera, nakoľko poskytuje práce, servis ako aj kvalitu vykonaných prác na vysokej úrovni.“

Ing. Ľudovít Bajči    L-BYTY, s. r. o.
Správca BaNP