exteriér historickej stavby, poškodenej požiarom

Skutkový stav

Požiar mal ohnisko v podstrešnom priestore historickej budovy z roku 1903, ktorá patrí Prírodovedeckej fakulte UPJŠ . Oheň sa postupne rozšíril na celý krov a cez vzduchotechniku aj nepravidelne po celej budove. Historická strecha budovy bola kompletne zničená a cca 25 % vnútorných priestorov budovy sa kontaminovalo splodinami horenia. Navyše hasiaca voda zaliala všetky podlažia a zničila podstatnú časť inventáru. Budova ostala pred zimou nechránená pred poveternostnými vplyvmi.

strechy historickej budovy bez strešnej krytiny počas opráv

Sanačné práce a prvotné opatrenia

V tomto prípade bolo najdôležitejšie pred zahájením sanačných prác staticky zabezpečiť budovu, hlavne poškodený strop najvyššieho podlažia, aby mohli sanační pracovníci bezpečne vstúpiť na strechu. Kvôli vypratávaniu sute a demontáži zničeného krovu bolo nevyhnutné namontovať stavebný výťah, sklz na stavebnú suť a priviezť ťažkú mechanizáciu.

Zároveň prebiehali sanačné práce v interiéri (chemická dekontaminácia a vypratávanie) a práce na vypratávaní a likvidácii krovu. Akonáhle bola strecha vyprataná a suť odstránená, zahájili sme montáž dočasného prestrešenia budovy, na ktoré bol vypracovaný projekt a odkonzultovaný s miestnym pamiatkovým úradom.

Nakoľko bola budova premočená hasiacou vodou, bolo nevyhnutné budovu zabezpečiť proti plesniam a následným škodám. V priebehu prác bolo po budove rozmiestnených 40 kondenzačných sušičov a prídavných ventilátorov.