interiér súkromného wellnes poškodený požiarom

Skutkový stav

Požiar zapríčinil skrat na elektrickom odvlhčovači v privátnom wellness. Včasným uhasením požiaru boli minimalizované termické poškodenia, priestor bol ale silne kontaminovaný splodinami horenia.

dvaja muži pracujúci na sanácii škôd v súkromnom wellness, rebríky, náradie

Sanačné práce

Wellness bolo nutné kompletne chemicky dekontaminovať. Prístup k čisteniu stropu bol komplikovaný bazénom, to nás však neodradilo. Zariadenie wellnessu bolo chemicky dekontaminované a na záver sme celú miestnosť nanovo vymaľovali, vrátane reštaurovania nástennej fresky. Pomocou ozonizácie sme odstránili aj posledné zbytky zápachu po požiari. Miestnosť opäť vyzerá ako nová a majiteľ ju môže znova plne využívať.

Potrebujete sanovať škody po požiari aj vy? Ozvite sa nám.