Priebeh sanácie…

Dym kontaminuje priestor
Priestor na dekontamináciu
Po sanácii a maľovaní

1 kilogram spáleného PVC vytvorí viac ako jeden liter koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej, čo je dostačujúce množstvo na kontamináciu niekoľko 100m². Správnym postupom sanácie vieme takto kontaminované priestory odovzdať zdravotne nezávadné v krátkom čase.