bytové domy s poškodenou strechou

Skutkový stav

Požiar mal ohnisko v podkrovnom priestore štvorpodlažného bytového domu v Chorvátskom Grobe – časť Čierna Voda. Oheň poškodil veľkú časť strechy budovy, a tým pádom aj podkrovné mezonetové byty, pričom došlo aj ku kontaminácii splodinami horenia a zatečeniu ostatných bytov hasiacou vodou. Byty na najvyšších podlažiach ostali neobývateľné.

oprava poškodených trámov na streche budovy

Realizácia sanačných a rekonštrukčných prác

Pred zahájením prác bolo v prvom rade nutné zabezpečiť okolie budovy, nakoľko hrozil pád uvoľnených častí strešnej krytiny na parkovaciu plochu a komunikácie pre peších. Následne boli etapovo rozoberané a dočasne prekrývané poškodené časti strešnej konštrukcie tak, aby bolo možné plynule pokračovať v demontáži a obnove konštrukcie krovu v zmysle statického posudku. Paralelne prebiehali sanačné práce v interiéri (chemická dekontaminácia a vypratávanie). Akonáhle boli hlavné časti krovu opravené, začalo sa s montážou a revíziami elektroinštalácií, montážou izolácií a sadrokartónových podhľadov. Poslednou etapou bola pokládka
podláh, osádzanie dverí, maliarske práce a ostatné vysprávky v bytoch a spoločných priestoroch.