Skutkový stav

Požiar luxusného 5-izbového bytu pod bratislavským Slavínom spôsobil skrat kávovaru, od ktorého sa oheň rozšíril na kuchynskú linku. Splodiny horenia kontaminovali všetky miestnosti bytu, inventár, šatník, ako aj historický nábytok a umelecké diela. Byt bol po požiari neobývateľný.

Sanačné práce a prvotné opatrenia

Ako prvé bolo nutné vypratať ohnisko požiaru (demontovať a zlikvidovať poškodenú kuchynskú linku a spotrebiče), aby sme zabránili ďalšej kontaminácii. Následná chemická dekontaminácia priestorov prebiehala súbežne s čistením starožitného nábytku a cenných umeleckých diel. Celý šatník bol zinventarizovaný a prevezený na chemické čistenie a ozonizáciu. Rekonštrukcia kuchyne a elektroinštalácie v byte prebehla podľa predstáv a výberu majiteľky bytu. Ako posledné prebehli maliarske práce, usporiadanie inventáru na pôvodné miesto a dovezenie vyčisteného textilu. Byt bol znova obývateľný do necelých troch týždňov od vypuknutia požiaru.